Paweł Kawalec

prof. dr hab. Paweł Kawalec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor

2014

Rozprawy doktorskie
 • Postęp i granice nauk przyrodniczych w ujeciu Nicholasa Reschera
Prace magisterskie
 • Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie wybranych przedsiębiorstw mleczarskich.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym z sektora MŚP.
 • Wpływ innowacyjności na konkurencyjność i efektywność działania banku na przykładzie Alior Banku
 • Metody zarządzania strategicznego dużym przedsiębiorstwem
 • Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Analiza działalności Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu.
 • Emisja akcji na NewConnect jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Rola banków w finansowaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2011
 • Innowacyjność polskiej gospodarki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2011
 • Wpływ innowacyjności na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2004-2011
 • Innowacyjność elementem przewagi konkurencyjnej sektora informatycznego
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2013 na tle Wielkiej Brytanii

2012

Rozprawy doktorskie
 • Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa

2011

Prace magisterskie
 • Nelsona Goodmana koncepcja sztuki jako systemów symboli
 • Koncepcja metafilozofii Timothego Williamsona

2010

Prace magisterskie
 • Realizm a posteriori Davida Armstronga
 • Pojęcie argumentu z autorytetu w ujęciu Douglasa Waltona
 • Status metodologiczny nauk społecznych według Jerzego Giedymina
 • Esencjalizm dyspozycyjny Alexandra Birda

2009

Prace magisterskie
 • Penelope Maddy koncepcja logiki rudymentarnej
 • Krytyka stanowiska naturalistycznego Richarda Dawkinsa
 • Możliwości i ograniczenia przekładu maszynowego w ujęciu Y. Bar-Hillela

2008

Prace magisterskie
 • Sieci bayesowskie w modelowaniu wnioskowań przyczynowych

2007

Prace magisterskie
 • Pojęcie przyczynowości w teoriach ekonomicznych według Kevina D. Hoovera (Studium metodologiczno-semiotyczne)
 • Podstawy nauk społecznych w ujęciu Harolda Kincaida