Paweł Kawalec

prof. dr hab. Paweł Kawalec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Łukasz Hardt, 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 177
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • [Rec.:] Pierre Wagner (red.), 2012, Carnap’s Ideal of Explication and Naturalism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ss. xii + 263
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Profiting from Innovation. Methodological Ramifications of Decision Factors
  [Korzyści z innowacji. Metodologiczne ograniczenia czynników decyzyjnych]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Założenia umiarkowanie pluralistycznej metodologii
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • Cartwright’s Approach to Invariance under Intervention
  [Cartwright ujęcie niezmienniczości przy interwencji]
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Docherty D., Eyton D., Hughes A., Pearce S., 2012, Growing Value. Business-University Collaboration for the 21st Century, Londyn: National Centre for Universities & Business, ss. 48
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • [Rec.:] Weresa M. A. (red.), 2013, Polska: raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, ss. 382
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • [Rec.:] John Gerring, 2012, Social Science Methodology: A Unified Framework, wydanie 2., Cambridge: Cambridge University Press, ss. xxv + 495
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • referat: Is scientific truth perspectival? A comment to prof. Maria J. Frapolli' account of truth

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Metoda quasi-analizy R. Carnapa