Paweł Kawalec

prof. dr hab. Paweł Kawalec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor

studia: KUL, IAP Liechtenstein, SUNY Buffalo.
mgr 1995 - logika komputerowa (PROLOG)
dr 2000 - Structural reliabilism as a theory of justification (monografia w serii Trends in Logic, Kluwer, Dordrecht 2003). Logika indukcji i teoria uzasadniania Rudolfa Carnapa i szkoły fińskiej (Jaakko Hintikka, Risto Hilpinen, Raimo Tuomela)
hab. 2006 - Przyczyna i wyjaśnianie (monografia, Lublin 2006). Bayesowskie modele przyczynowe i metodologia badań (psychologia, socjologia, ekonometria, makroekonomia, zarządzanie, zdrowie publiczne). 

Funkcje: ekspert 7. Programu Ramowego (infrastruktura naukowa), sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Przewodniczący Wydziału Filozoficznego TN KUL, współpracownik projektu Wisdom Research (Chicago), członek zespołu Think-Tank Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Ekspert B+R ( zarządzanie projektami B+R, zarządzanie instytucjami B+R, zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych oraz zarządzanie nauką) i metod pomiaru kapitału intelektualnego.

Inicjator programu kształcenia umiejętności menadżerskich badaczy oraz organizator międzynarodowych konferencji z cyklu "Zarządzanie nauką".

Kursy: od 1996 r. kursy w języku polskim i angielskim w zakresie: myślenia analitycznego i krytycznego, argumentacji, komunikacji w marketingu, (bayesowskiej) metodologii i modeli przyczynowych, (bayesowskiej) metodologii ekonomii, zarządzania B+R i zarządzania wiedzą w instytucjach B+R.
 
Tematyka publikacji: naukoznawstwo, ekonomia innowacji, modele zarządzania B+R, kształcenie naukoznawcze w Polsce i kształcenie kadr B+R, kształcenie umiejętności menadżerskich B+R, HR w B+R, metodologia badań, zwł. bayesowska metodologia ekonomii, zarządzanie projektami B+R, zarządzanie instytucjami B+R, myślenie krytyczne i teoria argumentacji, epistemologia i teoria uzasadniania (fundherentyzm S. Haack, strukturalny reliabilizm R. Carnap), wczesna filozofia analityczna (zwł. R. Carnap, N. Goodman).