dr Małgorzata Torój

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

Stanowisko: Asystent