dr Małgorzata Torój

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Problematic Facebook Use and Problematic Video Gaming Among Female and Male Gamers
  [Problematyczne użycie Facebooka i gier video wśród kobiet i mężczyzn]
  [w:] Cyberpsychology, behavior and social networking

2019

 • Wpływ używania Facebooka i uzależnienia od Facebooka na poznawczą kontrolę: efekt w proaktywnej i reaktywnej kontroli?
  [w:] Advances in Cognitive Psychology
 • Dysfunkcja samokontroli w uzależnieniu od Facebooka: Impulsywność jest kluczem
  [w:] PSYCHIATRIC QUARTERLY

 • Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa I stopnia przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za zorganizowanie 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience

  2018


  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Correlates of Calling and Vocation. Poster during 39th Star Conference Stress Anxiety And Resilience
   [Korelaty powołania zawodowego. Plakat zaprezentowany w czasie 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience]

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Postawa wobec pracy i kariery zawodowej a powołanie zawodowe
  • POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA POWOŁANIA ZAWODOWEGO (CALLING AND VOCATION QUESTIONNAIRE (CVQ))

  2017


  Organizacja konferencji krajowej

  • VII Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • What Makes Trainers Engage In Their Work? - Exploratory Research.