Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Prace magisterskie
 • Wpływ zgromadzeń arcybiskupich na prawodawstwo partykularne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
 • Działalność prawodawcza Metropolity Andrzeja Szeptyckiego w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim

2020

Prace magisterskie
 • Управління майном парафії в законодавствах Української Греко-Католицької Церкви та України
 • Normatywny aspekt misyjnej działalności Kościoła

2019

Prace magisterskie
 • Ochrona życia poczętego w prawie kanonicznym i szwedzkim prawie karnym
 • Kompetencje wikariusza parafialnego w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

2018

Rozprawy doktorskie
 • Uznawalność małżeństw zawieranych w gminach żydowskich w prawie polskim i kanonicznym
Prace magisterskie
 • Prawa i obowiązki proboszcza w KKKW
 • Ochrona życia nienarodzonych w ukraińskiej literaturze kanonistycznej

2017

Prace magisterskie
 • Виховання катехитичне до літургії в праві партикулярному УГКЦ
 • Мукачівська єпархія. Історичний розвиток та канонічний статус
 • Канонічний аспект підготовки до шлюбу
 • Zakres władzy biskupa eparchialnego według przepisów prawa partykularnego Katolickiego Kościoła Ormiańskiego

2016

Prace magisterskie
 • Mimořádný udělovatel svatého přijímání v partikulárním právu českobudějovické diecéze
 • Безпосереднє приготування до таїнства подружжя згідно права що зобов’язує у Львівській архиєпархії
 • Правовий статус Центру Передподружнього Приготування в Стрийській Єпархії
 • Warunek jako wada zgody małżeńskiej w wyrokach Sądu Biskupiego w Lublinie w latach 1960-1980

2015

Prace magisterskie
 • Подружжя яко спільнота життя згідно кан. 776 ККСЦ
 • Podstawy prawne działania mediów katolickich w Archieparchii Przemysko-Warszawskiej

2009

Prace magisterskie
 • Status prawny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela na Słowacji