dr hab. Aneta Duda

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Medialne reprezentacje biedy
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze

2019

 • Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją
  [w:] Autobiografia. Literatura. Kultura. Media

 • 2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Medialne socjotechniki Brandcastingu. Hybrydyzacja - Uwiarygadnianie - Zadaniowość

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Granice reklamy

  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Uwarunkowania i znaczenia zachowań konsumpcyjnych dzieci w odniesieniu do markowych zabawek
  • Wstęp
  • Obraz ekologii na łamach tygodników opini
  • Wartości Polaków a wartości upowszechniane w polskiej reklamie prasowej
  • Znaczenia konsumpcji dla młodzieży

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Medialne ramy tożsamości. T. 3

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Konsumpcja. Teorie i badania

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Medialne reprezentacje ekologii – analiza dyskursu tygodników opinii

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Prasa kobieca - między advertorialem a informacją.
   [w:] Naukowy Przegląd Dziennikarski
  • Produkty lokalne w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
   [w:] Region Lubelski
  • Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”
   [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wstęp. Medialne reprezentacje kultury

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”.

  Organizacja konferencji krajowej

  • Medialne ramy tożsamości

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Downshifting – alternatywa poza systemem?

  2015


  Książka naukowa recenzowana

  • Medialne reprezentacje kultury: społeczeństwo, polityka, promocja

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Alternatywne rynki lokalne w dobie globalizacji. Szkic do strategii promocji lokalnych sieci produkcji i dystrybucji żywności
  • Reklama w socjalizacji konsumenckiej dziecka. Ewaluacja zajęć z edukacji medialnej
  • „Autentyczność” komunikacji promocyjnej marki Dove - analiza „Kampanii na Rzecz Prawdziwego Piękna”

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Analiza dziecięcego dyskursu o markach
   [w:] Zeszyty Prasoznawcze

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Symbole religijne i duchowość w reklamie

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Tożsamościowe dyskursy konsumpcyjne w polskiej, kolorowej prasie kobiecej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Czym się bawić? : funkcje marek dla dzieci : raport z badań siedmiolatków
   [w:] Kultura i Edukacja
  • Społeczne znaczenia marek wśród dzieci
   [w:] MARKETING I RYNEK

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Logo culture, no logo czy post logo? Pozaideologiczne wymiary marki – raport z badań gimnazjalistów

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Consumer Identity Discourses in Polish Women's Magazines
   [Tożsamościowe dyskursy konsumpcyjne na łamach prasy kobiecej]

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Strategie oporu konsumenckiego – dezercja z rynku czy współpraca
   [w:] Lublin, Kultura i Społeczeństwo
  • Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych
   [w:] Forum Socjologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kultura konsumpcji - badania postaw Polaków

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes
   [Kultura konsumpcji - badania polskich konsumentów]
  • Funkcje marek dla dzieci

  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • The role of the Internet in the Polish Parliamentary Elections in 2011
   [Rola Internetu w polskiej kampanii wyborczej w 2011 r.]
  • Public relations w samorządzie - marketingowa skuteczność czy demokratyczne komunikowanie
  • Kompetencje w odczytywaniu reklamy

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Pragmatycy i ideowcy. Konfrontacja stylów uprawiania polskiej polityki
  • Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference
   [Raport z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji EIIC 2012]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Public Relations in Poland in the light of results of empirical studies
  • Electronic International Interdisciplinary Conference
   [Rola Internetu w polskiej kampanii wyborczej w 2011 r.]

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wyzwania i zagrożenia współczesnej reklamy

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • LLP-Erasmus Programme
   [Organisational Design, IT Solution and Creativity, Trends & Predictions in Communications, Marketing, Public Relations]

  Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

  • scholarship TP KUL
   [stypendium TP KUL]
  • wyjazd stypendialny TP KUL
   [TP KUL scholarship]

  Staż finansowany ze środków UE

  • Transfer wiedzy szansą biznesu
  • Staż sukcesem naukowca

  Usługi eksperckie w kraju

  • Program e-public relations dla zwiększenia konkurencyjnosci firmy
  • Projekt działań SEM (social engagement marketing) dla zwiększenia konkurencyjności firmy PR „KREATOR” na rynku regionalnym.

  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kontrowersje wokół reklamy. Próba podsumowania społecznej krytyki tego zjawiska
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Biznesowe narzędzia ICT w sektorze publicznym-diagnoza i rekomendacje. Koncepcja rozwiązania informatycznego dla wybranego urzędu 23

  Staż finansowany ze środków UE

  • Transfer innowacji
  • Nauka-Biznes
  • Nauka dla biznesu, biznes dla nauki

  Usługi eksperckie w kraju

  • Strategia wdrożenia projektu innowacyjnego dla nowatorskich metod nauczania
  • Opracowanie koncepcji e-platformy edukacyjno-konsultingowej
  • ICT w administracji samorządowej

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Język mitu w reklamie

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Public relations miast i regionów
  • Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu

  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Jarmarki - lekcje historii miast i regionów
  • Sienkiewiczowska stolica kultury w powiecie łukowskim
  • Wioski tematyczne - wspólnotowy wymiar sukcesu

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Public relations miast i regionów

  Organizacja konferencji krajowej

  • Public relations w samorządach

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Dylematy PR samorządowego. Region jako produkt rynkowy? Obywatel jako konsument?
  • Globalne formaty reklamy telewizyjnej
  • Wioski tematyczne – wspólnotowy wymiar sukcesu

  2009


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Public relations - informacja?

  Organizacja konferencji krajowej

  • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • E-administracja - wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

  • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej

  2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • (Nie)zapomniany język mitu w arkadyjskiej retoryce reklamy
  • Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Rodzina-media-dziecko
   [w:] Kwartalnik Pedagogiczny

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • (Nie)zapomniany język mitu w arkadyjskiej retoryce reklamy

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

  • Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

  • Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym

  2007


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Kulturowe i międzykulturowe konteksty reklamy

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej
   [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Instytucja społecznie zaangażowana

  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

  • Zarządzanie projektami społecznymi

  2006


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Świat wartości przedstwaiony w reklamie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Pragmatycy i ideowcy - konfrontacja stylów uprawiania polityki na polskiej scenie politycznej

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

  • Bliżej klienta - Public relations w instytucjach rynku pracy

  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk
   [w:] Kultura i Edukacja

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Świat wartości przedstawiony w reklamie - analiza zawartości reklam prasowych z 2004 roku