dr hab. Aneta Duda

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2018


Książka naukowa recenzowana

 • Medialne socjotechniki Brandcastingu. Hybrydyzacja - Uwiarygadnianie - Zadaniowość

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Granice reklamy

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wstęp
 • Wartości Polaków a wartości upowszechniane w polskiej reklamie prasowej
 • Znaczenia konsumpcji dla młodzieży
 • Obraz ekologii na łamach tygodników opini
 • Uwarunkowania i znaczenia zachowań konsumpcyjnych dzieci w odniesieniu do markowych zabawek

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Medialne ramy tożsamości. T. 3

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Konsumpcja. Teorie i badania

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Medialne reprezentacje ekologii – analiza dyskursu tygodników opinii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Produkty lokalne w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
  [w:] Region Lubelski
 • Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Prasa kobieca - między advertorialem a informacją.
  [w:] Naukowy Przegląd Dziennikarski

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wstęp. Medialne reprezentacje kultury

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zmiany wartości w reklamie na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”.

Organizacja konferencji krajowej

 • Medialne ramy tożsamości

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Downshifting – alternatywa poza systemem?

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Medialne reprezentacje kultury: społeczeństwo, polityka, promocja

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Reklama w socjalizacji konsumenckiej dziecka. Ewaluacja zajęć z edukacji medialnej
 • „Autentyczność” komunikacji promocyjnej marki Dove - analiza „Kampanii na Rzecz Prawdziwego Piękna”
 • Alternatywne rynki lokalne w dobie globalizacji. Szkic do strategii promocji lokalnych sieci produkcji i dystrybucji żywności

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Analiza dziecięcego dyskursu o markach
  [w:] Zeszyty Prasoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Symbole religijne i duchowość w reklamie

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tożsamościowe dyskursy konsumpcyjne w polskiej, kolorowej prasie kobiecej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Społeczne znaczenia marek wśród dzieci
  [w:] MARKETING I RYNEK
 • Czym się bawić? : funkcje marek dla dzieci : raport z badań siedmiolatków
  [w:] Kultura i Edukacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Logo culture, no logo czy post logo? Pozaideologiczne wymiary marki – raport z badań gimnazjalistów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Consumer Identity Discourses in Polish Women's Magazines
  [Tożsamościowe dyskursy konsumpcyjne na łamach prasy kobiecej]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Strategie oporu konsumenckiego – dezercja z rynku czy współpraca
  [w:] Lublin, Kultura i Społeczeństwo
 • Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych
  [w:] Forum Socjologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kultura konsumpcji - badania postaw Polaków

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Funkcje marek dla dzieci
 • Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes
  [Kultura konsumpcji - badania polskich konsumentów]

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kompetencje w odczytywaniu reklamy
 • The role of the Internet in the Polish Parliamentary Elections in 2011
  [Rola Internetu w polskiej kampanii wyborczej w 2011 r.]
 • Public relations w samorządzie - marketingowa skuteczność czy demokratyczne komunikowanie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference
  [Raport z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji EIIC 2012]
 • Pragmatycy i ideowcy. Konfrontacja stylów uprawiania polskiej polityki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Electronic International Interdisciplinary Conference
  [Rola Internetu w polskiej kampanii wyborczej w 2011 r.]
 • Public Relations in Poland in the light of results of empirical studies

Organizacja konferencji krajowej

 • Wyzwania i zagrożenia współczesnej reklamy

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • LLP-Erasmus Programme
  [Organisational Design, IT Solution and Creativity, Trends & Predictions in Communications, Marketing, Public Relations]

Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

 • wyjazd stypendialny TP KUL
  [TP KUL scholarship]
 • scholarship TP KUL
  [stypendium TP KUL]

Staż finansowany ze środków UE

 • Transfer wiedzy szansą biznesu
 • Staż sukcesem naukowca

Usługi eksperckie w kraju

 • Projekt działań SEM (social engagement marketing) dla zwiększenia konkurencyjności firmy PR „KREATOR” na rynku regionalnym.
 • Program e-public relations dla zwiększenia konkurencyjnosci firmy

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Społeczności marki w kształtowaniu tożsamości konsumentów

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kontrowersje wokół reklamy. Próba podsumowania społecznej krytyki tego zjawiska
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biznesowe narzędzia ICT w sektorze publicznym-diagnoza i rekomendacje. Koncepcja rozwiązania informatycznego dla wybranego urzędu 23

Staż finansowany ze środków UE

 • Nauka dla biznesu, biznes dla nauki
 • Transfer innowacji
 • Nauka-Biznes

Usługi eksperckie w kraju

 • Opracowanie koncepcji e-platformy edukacyjno-konsultingowej
 • ICT w administracji samorządowej
 • Strategia wdrożenia projektu innowacyjnego dla nowatorskich metod nauczania

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Język mitu w reklamie

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Public relations miast i regionów
 • Znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania urzędu

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Jarmarki - lekcje historii miast i regionów
 • Wioski tematyczne - wspólnotowy wymiar sukcesu
 • Sienkiewiczowska stolica kultury w powiecie łukowskim

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Public relations miast i regionów

Organizacja konferencji krajowej

 • Public relations w samorządach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wioski tematyczne – wspólnotowy wymiar sukcesu
 • Dylematy PR samorządowego. Region jako produkt rynkowy? Obywatel jako konsument?
 • Globalne formaty reklamy telewizyjnej

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Public relations - informacja?

Organizacja konferencji krajowej

 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • E-administracja - wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek
 • (Nie)zapomniany język mitu w arkadyjskiej retoryce reklamy

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Rodzina-media-dziecko
  [w:] Kwartalnik Pedagogiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • (Nie)zapomniany język mitu w arkadyjskiej retoryce reklamy

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym

2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kulturowe i międzykulturowe konteksty reklamy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej
  [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Instytucja społecznie zaangażowana

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Zarządzanie projektami społecznymi

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Świat wartości przedstwaiony w reklamie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pragmatycy i ideowcy - konfrontacja stylów uprawiania polityki na polskiej scenie politycznej

Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

 • Bliżej klienta - Public relations w instytucjach rynku pracy

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk
  [w:] Kultura i Edukacja

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świat wartości przedstawiony w reklamie - analiza zawartości reklam prasowych z 2004 roku