dr hab. Aneta Duda

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • absolwent studiów podyplomowych (od 2019-06-29)
  • doktor habilitowany (od 2019-01-30)
  • doktor (od 2004-05-20)
  • magister (od 1998-09-21)