dr hab. Małgorzata Gruchoła (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
 • Obraz polityki medialnej w Stanach Zjednoczonych na podstawie materiałów portalu Breitbart w latach 2018-2022
 • Nowe media jako poszerzenie oferty radia analogowego na przykładzie radia RMF FM
 • Rola aplikacji mobilnych w życiu pokolenia Z na podstawie badań ankietowych

2022

Prace magisterskie
 • Cechy stylu dziennikarskiego Patryka Mikiciuka i Mateusza Borka naYouTube
 • Kształtowanie wizerunku sportowców na podstawie profili polskich dziennikarzy sportowych na portalu Twitter w 2021 roku
 • Microsoft Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w opinii studentów
 • Instagram i TikTok jako narzędzia wyrażania tożsamości użytkowników na podstawie badań ankietowych
 • Internetowy wizerunek Edyty Górniak w latach 2019-2022
 • Wykorzystywanie Facebooka oraz Instagrama w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie branży gastronomicznej
 • Instagram jako narzędzie kreowania wizerunku na przykładzie studentów lubelskich uczelni
 • Wykorzystanie nowych technologii do realizacji Gali Oscarowej w latach 2020-2021 na podstawie materiałów internetowych

2021

Prace magisterskie
 • Mediatyzacja zabójstw na przykładzie reportaży telewizyjnych online: „Uwaga" i " Interwencja"
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych w celach marketingowych i wizerunkowych na przykładzie szkól tańca w Lublinie
 • Komunikacja wizualna wybranych eksponatów online Salvadora Dalego w świetle senników

2018

Prace magisterskie
 • Obraz kultury kulinarnej w polskiej blogosferze w świetle badań ankietowych
 • Multimodalna analiza widowisk muzycznych na wybranych przykładach
 • Kulturowa rola fotografii we współczesnym społeczeństwie w świetle badań ankietowych

2017

Prace magisterskie
 • Wizerunek kobiety w wybranych polskich reklamach telewizyjnych w 1996, 2006, 2016 roku. Analiza porównawcza.
 • Recepcja ikony na przykładzie Pracowni Artystycznej Św. Łukasza w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Recepcja telewizyjnych audycji kulinarnych przez studentów lubelskich uczelni na podstawie badań ankietowych
 • Granice wolności artystycznej w muzyce metalowej na przykładzie wybranych wideoklipów
Prace magisterskie
 • Globalny i glokalny wymiar Suwałki Blues Festival w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.
 • Promowanie fantastyki w działalności domu kultury Narnia w społeczności lokalnej, na podstawie badań ankietowych
 • Kultura więzienna w filmach "Skazani na Shawshank" Franka Darabont'y i "Symetria" Konrada Niewolskiego - analiza porównawcza.
 • Wizerunek kobiety w wybranych filmach Woody`ego Allena.

2015

Prace magisterskie
 • Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie badań ankietowych
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej szansą rozwoju kultury na przykładzie projektów zrealizowanych we Włodawie, w latach 2004-2014.
 • Kultura Web 3.0 jako nowa przestrzeń komunikacyjna społeczeństwa transgresyjnego na podstawie internetowych badań ankietowych

2014

Prace magisterskie
 • Analiza mowy ciała wybranych reklam telewizyjnych w świetle idei postmodernizmu.

2013

Prace licencjackie
 • Kulturowo-społeczne determinanty dekoracji wnętrz mieszkań na podstawie badań ankietowych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Rola dziecka we współczesnej rodzinie w opinii lubelskich licealistów na podstawie badań ankietowych.
 • Role społeczne kobiet na podstawie filmów "Służące" i "Smażone zielone pomidory".
 • Wpływ Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach na aktywność kulturalną młodzieży gimnazjalnej w świetle badań ankietowych.
 • Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej na przykładzie stacji TVP1 i TVN w styczniu 2013 roku.
 • Rola smartfonów w rozwoju kultury gadżetu na podstawie internetowych badań ankietowych.
Prace magisterskie
 • Teatry prywatne w Polsce na przykładzie teatrów: Polonia, 6.piętro oraz Kamienica

2012

Prace licencjackie
 • Elementy kultury hinduskiej w filmach bollywoodzkich na przykładach Czasem słońce, czasem deszcz, Trudna droga do miłości .
 • Fenomen popularności Michaela Jacksona w świetle czasopism młodzieżowych z 2009 roku (Bravo, Cogito, Mały Gość Niedzielny).
 • Mowa ciała liderów polskich partii parlamentarnych w roku 2011 - Janusz Palikot, Waldemar Pawlak, Donald Tusk.
 • Kulturowe i społeczne determinanty zjawiska capoeiry w Polsce na podstawie badań ankietowych.
 • Obraz kobiety w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym na podstawie badań ankietowych wśród młodzieży maturalnej oraz pracowników galerii handlowych.
 • Współczesny ideał piękna cielesnego w świetle badań ankietowych
 • Autotematyzm w twórczości Agnieszki Osieckiej na podstawie wspomnień Rozmowy w tańcu, Szpetni Czterdziestoletni
Prace magisterskie
 • Kulturowe i społeczne determinanty zjawiska gap year w Polsce
 • Obraz kultury w mediach w świetle wybranych programów w TVN i TVP Kultura wyemitowanych w 2011 roku
 • Wizerunek medialny polskich osób publicznych w świetle badań ankietowych
 • Przemiany kulturowe w Stanach Zjednoczonych w latach 1930-2010 i ich wpływ na horror filmowy
 • Andriej Tarkowski jako inspiracja dla filmowców na przykładzie filmu "Powrót" Andrieja Zwiagincewa
 • Adaptacje filmowe gier komputerowych po roku 2000 w świetle badań ankietowych
 • Lublin jako kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w świetle dokumentów Urzędu Miasta

2011

Prace licencjackie
 • Obraz kobiety kreowany przez stację telewizyjną TVN Style w 2010 roku, na przykładzie programów „Lekcja stylu” oraz „Trinny i Susannah”
 • Specyfika kina latynoamerykańskiego na przykładzie filmów "Miasto Boga", "Zona" oraz "Dzienniki motocyklowe"
 • Znaczenie fotografii analogowej i cyfrowej w kulturze masowej na podstawie badań ankietowych
 • Obiektywizm w mediach na przykładzie "Faktów" TVN i "Wiadomości" TVP wyemitowanych w styczniu 2011 roku
 • Internetowe strony modowe i ich wpływ na kobiety w świetle badań ankietowych
 • Parodia postaci i sytuacji w książkach z serii Świat Dysku Terry'ego Pratchett'a
 • Obraz młodzieży w filmie na przykładzie Galerianek, Przerwanej lekcji muzyki, Picture This i High School Musical. Analiza porównawcza
 • Manipulacja w wywiadzie prasowym i telewizyjnym na przykładzie tygodnika "Wprost" i programu "Tomasz Lis na żywo" w styczniu 2011
 • Groteska w filmie na przykładzie "Dnia świra" Marka Koterskiego

2010

Prace licencjackie
 • Problematyka wartości we współczesnych programach rozrywkowych na przykładach „Kuba Wojewódzki” i „Szymon Majewski Show”
 • Internetowe serwisy plotkarskie jako sposób kreowania wizerunku medialnego na podstawie badań ankietowych
 • Andriej Zwiagincew – symbolizm we współczesnej kinematografii rosyjskiej
 • Gry sieciowe w społeczności wirtualnej na podstawie badań ankietowych
 • Kreacja postaci w filmach Tima Burtona
 • Teksty i podteksty we współczesnej muzyce rozrywkowej na przykładach wykonawców anglojęzycznych
 • Programy taneczne – forma ekspresji czy komercji? Na podstawie badań ankietowych
 • Więzi społeczne internautów w społeczeństwie wirtualnym na podstawie badań ankietowych