dr Anna Borówka

Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Effects of twin methyl groups insertion on the structure of templated mesoporous silica materials
    [Wpływ wprowadzania bliźniaczych grup metylowych na strukturę szablonowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych]
    [w:] CERAMICS INTERNATIONAL