dr Anna Borówka

Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2022/2023

WTOREK