dr hab. Aneta Kramiszewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2019

Prace magisterskie
 • Archanioł Michał jako ideał chrześcijańskiego rycerza epoki nowożytnej. Wizerunek literacki i jego odzwierciedlenie w polskiej sztuce barokowej

2018

Prace magisterskie
 • Antyfona Salve Regina w serii rycin Antona Wierixa z 1598 roku jako wyraz kultu Matki Bożej w epoce potrydenckiej

2017

Prace magisterskie
 • Przedstawienia "Triumfu św. Benedykta" w sztuce nowożytnej. Wozy triumfalne jako topos w ikonografii hagiograficznej.

2016

Prace magisterskie
 • Kobieta, której atrybutem jest księga. Analiza ikonograficzna przedstawień "Św. Anna nauczająca Maryję".
 • Problem kanonu bizantyńskio- ruskiego w twórczości sakralnej Jerzego Nowosielskiego.

2015

Prace magisterskie
 • Upadek Lucyfera w miniaturach manuskryptów Speculum Humanae Salvationis
 • Dekoracja malarska zespołu konfesjonałów w kościele Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny w Strzelnie. Analiza ikonologiczna

2013

Prace licencjackie
 • Judyta, mężna niewiasta Starego Testamentu, jako prefiguracja Maryi w wybranych przykładach dzieł sztuki europejskiej
 • Pokuta i miłosierdzie. Chrystus i święci grzesznicy w obrazie Petera Paula Rubensa w zbiorach Alte Pinakothek w Monachium
 • Ikona Krzyża autorstwa Michała Płoskiego na tle duchowości karmelitańskiej
 • Święty Józef jako patron dobrej śmierci. Analiza ikonologiczna fresku z kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie

2012

Prace licencjackie
 • "Pod Twą obronę..." - współczesne ujęcie tematu Maryi Płaszcza Opieki w tryptyku "Matka Boża Pokoju" autorstwa Stefano di Stasio
 • Przedstawienie "Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny" w kościele paulinów we Włodawie jako przykład ikonografii doktrynalnej.
 • "Bóg jest Hiszpanem..." Rycina "Austroseraphicum Coelum"Paulusa Pontiusa a problem propagandy władzy Habsburgów hiszpańskich w 1. połowie XVII wieku
 • "Śluby Alojzego Gonzagi" Theodora Boeyermansa jako alegoryczny wykład duchowości ignacjańskiej
 • Droga Krzyżowa w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. Problem narracji w dziele sztuki sakralnej
 • Motyw Niebiańskiej Jerozolimy w kontekście złożonych programów ikonograficznych. Analiza znaczeń na wybranych przykładach sztuki europejskiej

2011

Prace licencjackie
 • Od śmierci ku życiu. "Wskrzeszenie Łazarza" i "Zmartwychwstanie: Anioły usuwające kamień z grobowca" Williama Blake'a w świetle tradycji ikonograficznej
 • Volto Santo czy Wilgefortis? Kontrowersje ikonograficzne wokół obrazu Kaspra Kurcza w kościele najświętszego Salwatora w Krakowie
 • Symbolika kamienia w przedstawieniach Apostołów na filarach w kościele p.w.św.Anny w Krakowie
 • Symbolika Drabiny Jakubowej w obrazach Stanisława Fijałkowskiego na przykładzie wybranych dzieł z cyklu "Autostrady"
 • Ambona w kościele pw. św. Marka w Krakowie jako barokowy przedmiot-symbol
 • Sceny narracyjne ikonostasu z cerkwi w Owczarach-Rychwałdzie jako przykład wpływu wzorców zachodnich na sztukę ikony na Łemkowszczyźnie
 • Wizerunek kobiety w dziełach sztuki jako inspiracja dla twórczości Władysława Hasiora na przykładzie "Zwiastunki", "Sztandaru Mony Lizy", "Damy z łasiczką" i "Szału"

2010

Prace licencjackie
 • Model świętości prezentowany w wizerunkach kanonizacyjnych polskich świętych na przykładzie dzieł Jerzego Kumali "Św.Jan z Dukli" i " Św.Szymon z Lipnicy"
 • Analiza ikonograficzna dekoracji szafy brackiej z kościoła Bożego Ciała w Krakowie
 • Zwierciadło pokuty. Analiza ikonograficzna obrazu Caravaggia "Marta i Maria Magdalena"
 • "Herkules na rozdrożu"-antyczny topos i jego chrześcijańska adaptacja w grafice Jana Sadelera I
 • Motyw muzykujących aniołów w przedstawienu "Koronacji Najświętszej Maryi Panny" Leonarda da Besozzo w kościele San Giovanni a Carbonara w Neapolu
 • Rola i znaczenie motywów religijnych w graficznej twórczości artystów grupy "Bunt" na wybranych przykładach
 • Obecność szatana w przedstawieniach śmierci samobójczej Judasza Iskarioty. Analiza ikonograficzna wybranych przykładów w sztuce późnego średniowiecza
 • Obrazy Michaela Triegela "Martwa natura Wielkopiątkowa " i "Martwa natura Wielkanocna"-poszukiwanie Boga w dialogu z tradycją
 • Wskrzeszenie Łazarza w dziełach Petera Paula Rubensa i Remrandta Hamerszoona von Rijna.Analiza ikonograficzna
 • Przedstawienie "Kuszenia Jezusa" w dziele Hieronymusa Natalisa "Evangelicae Historiae Imagines" na tle tradycji ikonograficznej

2009

Prace magisterskie
 • Przedstawienia o charakterze wanitatywno-eschatologicznym w kościele farnym w Krośnie (analiza ikonograficzna z elementami ikonologii)