dr hab. Aneta Kramiszewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2018


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Można je podziwiać i... modlić się przed nimi. Ikonografia malarstwa religijnego Antoniego Michalaka

2017


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Dialog czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji zbiorów sztuki w Muzeum Katedralnym w Wurzburgu
  [w:] Studia i Materiały Lubelskie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ołtarz jako "świadectwo o początku" miejsca kultu.
 • Malarstwo religijne Antoniego Michalaka wobec tradycji ikonografii chrześcijańskiej

Udział w festiwalu nauki

 • Gra terenowa. Lublin mniej znany - ciekawe miejsca, ciekawi ludzie.

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Weź swój krzyż i idź za Jezusem..." Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego
  [w:] Folia Historica Cracoviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Gniew i miłosierdzie. Król Dawid jako figura grzesznika pokutującego przed obliczem Pana
 • Narracja historyczna jako element budowania tożsamości miejsca sanktuarium maryjnego w Leśnej Podlaskiej

2015

 • Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Würzburgu
 • Kobiecy ideał ducha i ciała zawarty w postaci Maryi na przykładzie grafiki z przedstawieniem Matki Bożej Lewiczyńskiej (1694 r.)
 • Wizerunek św. Franciszka z Asyżu w doświadczeniu mistycznym Teresy od Jezusa Marchockiej
 • O pożądaniu mistyki, odrzuceniu ikonografii i roli przypadku. Rzecz o witrażu Gerharda Richtera w katedrze kolońskiej
 • Kto chce Mnie naśladować… Alegoria życia zakonnego w nowożytnej sztuce europejskiej

 • 2014


  Hasło encyklopedyczne

  • Trójca Święta
  • Zdjęcie z Krzyża
  • Złożenie do grobu
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Ukrzyżowanie
  • Tron Łaski

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Witaj Bramo wzniosłej tajemnicy… Witaj kluczu Królestwa Chrystusa… Maryjna metafora bramy w średniowieczu

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Brama jako symbol idei Maryi Pośredniczki w ikonografii chrześcijańskiej
  • Wprowadzenie

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • U drzwi Twoich : fides ex visu

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Pamięć o początkach. Wyznaczenie w przestrzeni sakralnej i oprawa artystyczna miejsca cudu inicjacyjnego

  Udział w festiwalu nauki

  • X Lubelski Festiwal Nauki. Człowiek. Nauka. Pasja

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zatopiona w męce Syna. Wizerunki Matki Bożej w otoczeniu arma passionis (XIV-XVIII wiek)
   [w:] Salvatoris Mater

  Hasło encyklopedyczne

  • Potop. 3. W ikonografii
  • Sacra conversazione
  • Przypowieść. 2. W ikonografii

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Opowieści etiologiczne miejsc świętych w Rzeczypospolitej jako źródło do ikonografii

  2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Piotr Apostoł. IV Ikonografia

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Doświadczenie mistyczne w przekładzie na język sztuki – wyzwania i pułapki na przykładzie ikonografii Trójcy Świętej

  2010


  Hasło encyklopedyczne

  • Obraz

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Legenda etiologiczna miejsca świętego jako czynnik kształtujący wyobraźnię religijną wiernych na przykładzie wystroju kościoła w Głotowie

  Udział w festiwalu nauki

  • VII Lubelski Festiwal Nauki

  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu

  Hasło encyklopedyczne

  • Narzędzia męki Pańskiej
  • Noli me tangere
  • Monika. 3. Ikonografia

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Spotkanie św. Pawła z Jezusem pod Damaszkiem. Sztuka w konfrontacji z doświadczeniem wewnętrznym św. Pawła
  • Opowieść etiologiczna miejsc świętych w sztuce barokowej i jej współczesne kontynuacje

  2008


  Hasło encyklopedyczne

  • Miriam
  • Mistyka. W sztuce
  • Mechtylda z Hackeborn. Ikonografia
  • Miles christianus

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • "A gdy się do tego tu obrazu ofiarował, uzdrowiony został”. Pielgrzymowanie jako podróż artystyczna?
  • Drzewo w centrum przestrzeni sakralnej – status, oprawa artystyczna, wymowa ideowa – w kościołach zbudowanych wokół drzew związanych z objawieniami prywatnymi;
  • Credo apostolorum w polichromii kościoła Bernardynów w Skępem
  • Św. Franciszek z Asyżu jako orędownik ludzi w scenach gniewu Bożego

  2007

 • Rzeźba Matki Bożej w legendzie ikonograficznej św. Jacka

 • 2006


  Hasło encyklopedyczne

  • Łukasz ewangelista
  • Maria Egipcjanka
  • Małgorzata Węgierska
  • Małgorzata Colonna. Ikonografia
  • Małgorzata Maria Alacoque. Ikonografia
  • Małgorzata z Kortony. Ikonografia
  • Łódź (czółno, barka, statek, okręt). Średniowiecze i czasy nowożytne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Spotkanie św. Pawła z Jezusem pod Damaszkiem. Próba opisu doświadczenia wewnętrznego językiem sztuki
  • Św. Jan Kanty i obraz Misericordia Domini. O trwałości średniowiecznego wizerunku w polskiej sztuce nowożytnej

  2005

 • Wizja św. Jana Kantego – modyfikacje średniowiecznego tematu Misericordia Domini w sztuce barokowej

 • 2004

 • Ikonografia niepokalanego poczęcia jako przejaw kultu Maryi Imakulaty

 • 2003

 • Gniew Boży – ewolucja tematu w sztuce europejskiej

 • 2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • "Jam jest biskup krakowski Stanisław...". Przyczynek do barokowej ikonografii św. Stanisława Szczepanowskiego
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Auditio w mistycznych przedstawieniach barokowych