dr hab. Aneta Kramiszewska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2013-04-17)
  • doktor (od 2001-11-14)
  • magister (od 1995-05-18)