Ewelina Jasińska-Grabowska

dr Ewelina Jasińska-Grabowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Zainteresowania badawcze:

 • Przekład prawny i specjalistyczny
 • Terminologia prawna, weterynaryjna;
 • Lingwistyka tekstu specjalistycznego
 • Analiza dyskursu prawnego

 

 

Wykształcenie:

 

2024-2027:

 • Ławnik w Sądzie Okręgowym w Lublinie

 

2023/2024 

 • Studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) (2023/2024) (Uniwersytet Warszawski)

2022:

 • Studia podyplomowe Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (2022/2023) (UMCS)
 • Kurs dla tłumaczy z zakresu prawa z warsztatami w sekcjach językowych (luty 2022 – grudzień 2023) (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS);
 • Szkolenie Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej dla obcokrajowców w kontekście kryzysu migracyjnego (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy);

 • Szkolenie Praktyczne problemy transliteracji cyrylicy rosyjskiej na znaki alfabetu łacińskiego (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS);

 • Szkolenie Podatki i księgowość w języku polskim i rosyjskim (grudzień 2021 - styczeń 2022)

2021:

 • Staż naukowy na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku w ramach NAWA (maj 2021)
 • Szkolenie „Tłumacz w postępowaniu karnym”. Tłumaczenie rozpraw sądowych w sprawach karnych (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS)
 • Szkolenie „Tłumacz w postępowaniu karnym”. Postępowanie przygotowawcze. Tłumaczenie w toku dochodzenia i śledztwa (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Specjalistycznych i Przysięgłych TEPIS)

 

2020:

 • Szkolenie Normy produktowe i przepisy techniczne w pracy tłumacza (Fundacja FreeLing)
 • Wykład nt. nowelizacji KPC (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)

 

2019:

 • Szkolenie z zakresu tłumaczenia terminologii medycznej w ramach V Kongresu Tłumaczy (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)
 • Warsztaty językowe. Redakcja tekstu naukowego (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)
 • Szkolenie z zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

 

2014-2019:

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

Specjalność: Językoznawstwo

Temat rozprawy doktorskiej: Terminologia prawa celnego w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym i tekstach paralelnych.

Promotor: dr hab. Maria Beata Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

 

2017:

 • Szkolenie z zakresu terminologii celnej na podstawie wybranych dokumentów (sekcja języka rosyjskiego (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)
 •  

2016:

 • Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu Agent Celny(Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY – Chełm)
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym, warsztaty sekcja języka rosyjskiego w ramach II Kongresu Tłumaczy (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)

 

2014-2016:

Studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Temat pracy magisterskiej: Terminologia celna w tekście i w słowniku.

Promotor: dr hab. Maria Beata Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

 

2011-2014:

Studia licencjackie na kierunku filologia słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Temat pracy licencjackiej: Zapożyczenia w sferze leksyki finansowej we współczesnym języku rosyjskim.

Promotor: dr Małgorzata Lucyna Wideł-Ignaszczak)

 

2011-2013:

Studia magisterskie na kierunku Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Temat pracy magisterskiej: Rosyjski Lublin w drugiej połowie XIX wieku.

Promotor: dr hab. Hubert Mikołaj Łaszkiewicz, prof. KUL

 

2013:

Stypendium rządowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie

Certyfikat „Język rosyjski komunikacji biznesowej” poziom C1 wydany przez Izbę Handlowo-Przemysłową Federacji Rosyjskiej w Moskwie

 

2008-2011:

Studia licencjackie na kierunku Historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Temat pracy licencjackiej: Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego na podstawie akt audytoriatu polowego 1863-1864.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski