Ewelina Jasińska-Grabowska

dr Ewelina Jasińska-Grabowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polityka językowa na Białorusi oraz jej wpływ na sytuację filologii polskiej jako obcej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Makrostruktura rosyjskich i polskich tekstów orzeczeń sądowych w sprawach celnych na przykładzie wyroków

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Terminologia prawa celnego w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym i tekstach paralelnych

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Staż naukowy na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku w ramach NAWA

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej

 • Europejska Fundacja Praw Człowieka na Litwie (Wilno) (Europos žmogaus teisių fondas/European Foundation of Human Rights)

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym
  [w:] LINGUODIDACTICA
 • Terminologia prawa celnego jako wyzwanie dla tłumacza
  [w:] Language and Literary Studies of Warsaw

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Способы образования таможенной терминологии в русском языке
  [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]
 • Способы образования таможенной терминологии в русском языке
  [Sposoby tworzenia terminologii celnej w języku rosyjskim]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Typy odpowiedniości leksykalnych na przykładzie terminologii fitosanitarnej
  [w:] LINGUODIDACTICA

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polskie i rosyjskie prawo celne w kontekście najnowszych zmian - Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Unijny Kodeks Celny
 • Statystyczna charakterystyka ludności rosyjskiej i jej struktura zawodowa w Lublinie w II połowie XIX wieku
 • Rosyjska terminologia celna w przekładzie i w słowniku