dr Ewelina Jasińska-Grabowska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Asystent

dr Ewelina Jasińska-Grabowska
asystent - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Asystent - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewelina.jasinska-grabowska_usun_to@kul.pl