Dorota Śliwa

prof. dr hab. Dorota Śliwa

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Instytut Językoznawstwa

Stanowisko: Profesor zwyczajny

prof. dr hab. Dorota Śliwa
Profesor zwyczajny - Instytut Językoznawstwa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.sliwa_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5180-4813