dr hab. Zbigniew Wróblewski (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2018

Prace licencjackie
 • Borowiecki Olgierd, Hipoteza komórek pojęciowych i jej implikacje dla psychologicznych teorii pojęć.
 • do Valle Miranda Luiz, Asymilacja genetyczna w ewolucji neuroplastyczności homininów
 • Gieroś Iwona, Zaburzenia mind-readingu na przykładzie osób z autyzmem
 • Kasiak Greta, Neuronalne i ewolucyjne uwarunkowania stereotypu w poznaniu społecznym
 • Koczwara Hanna, Koncepcja percepcji środowiska w ujęciu Tima Ingolda
 • Kowalczyk Mariola, Zaburzenia mechanizmów poznania moralnego w psychopatii w ujęciu Simona Barona-Cohena.
 • Lackowska Karolina, Kognitywne aspekty amuzji.
 • Lenartowicz Monika, Deformacje estetyczne a kreowanie wizji świata przez malarzy z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • Stańczyk Przemysław, Styl myślenia a ocena wybranych mechanizmów perswazyjnych w reklamie.
 • Wrońska Magdalena, Wpływ przekazu reklamowego na odbiór świata rzeczywistego u dzieci
Prace magisterskie
 • Moroz Jarosław, Filozoficzna analiza przesłania Voyagerów.

2016

Prace dyplomowe
 • Kurnicki Sylwester, Samochody hybrydowe. Konspekty lekcji przyrody w liceum
 • Lejkowski Mateusz, Walory przyrodnicze i ochrona przyrody w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym
 • Piskorska Monika, Ciąg Fibonacciego i złota proporcja w przyrodzie. "Matematyczne piękno przyrody"

2015

Prace licencjackie
 • Ciechanowicz Rafał, Koncepcja nadczłowieka w ujęciu transhumanizmu
 • Duda Dominik, Wybrane aspekty filozoficzne natury człowieka w świetle Teorii Opanowania Trwogi
 • Moroz Jarosław, Światopoglądowe implikacje odkrycia życia pozaziemskiego w ujęciu Carla Sagana

2014

Prace licencjackie
 • Wyszyńska Paula, Argument szowinizmu gatunkowego w etyce ochrony zwierząt.

2013

Prace dyplomowe
 • Głębocka-Wysok Aneta, Wynalazek – pożytek czy zagrożenie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Gołoś Nina, Co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych państw. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Goździcki Jarosław, Od oka do aparatu. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Krogulska Anna, GMO-szansa czy zagrożenie dla ludzkości. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Wąsacz Paulina, Bioetyczne aspekty wykorzystania GMO w rolnictwie, przemyśle oraz medycynie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Witkowska Barbara, Dzieła sztuki w aspekcie badań przyrodniczych i humanistycznych. Konspekt lekcji przyrody w liceum
Prace licencjackie
 • Buczak Kinga, Swoistość gatunku Homo sapiens w ujęciu Tadeusza Bielickiego.
 • Buczyńska Patrycja, Metodologiczne kontrowersje wokół naukowych podstaw diety wegetariańskiej
 • Drapała Ewelina, Koncepcja teleologii przyrody w ujęciu arcybiskupa Józefa Życińskiego.
 • Gosik Krzysztof, Cybernetyczna definicja życia w ujęciu Bernarda Korzeniewskiego
 • Żydek Aleksandra, Kognitywne warunki "planowania" u zwierząt
Prace magisterskie
 • Chrobak Anna, Zachowania decepcyjne u zwierząt. Aspekty etologiczne i filozoficzne.
 • Dutkowska Anna, Jose Luisa Bermudeza koncepcja umysłu zwierząt

2012

Prace dyplomowe
 • Drozdek Anna, Zrównoważony rozwój alternatywą dla rozwoju świata. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Grochal Joanna, Wybrane aspekty zdrowia człowieka. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Grula Agata, Inżynieria genetyczna - możliwości wykorzystania na przykładzie organizmów genetycznie modyfikowanych. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Kaszyca Natalia, Piękno i uroda. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Kojtych Alina, Biologiczne uwarunkowania i adaptacyjna rola procesów uczenia się. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
 • Policha Małgorzata, Śmieję się więc czuję, płaczę więc jestem. Konspekt lekcji przyrody w liceum.
Prace licencjackie
 • Janusz Angelika, Relacje między kulturą i naturą w ujęciu Jana Gwalberta Pawlikowskiego
 • Sukniak Edyta, Koncepcja genomu dynamicznego w ujęciu Piotra Lenartowicza.
Prace magisterskie
 • Gołębiowska Agata, Koncepcja organizmu w świetle zasad akupunktury

2011

Prace licencjackie
 • Chrobak Anna, Geneza duszy ludzkiej w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego
 • Kokurewicz Tadeusz, Układ warstwowy bytu realnego według Nicolaia Hartmanna a teoria emergencji
Prace magisterskie
 • Kijora Sebastian, Statyczno-komparatywny model genezy rewolucji neolitycznej. Analiza metodologiczna

2010

Prace licencjackie
 • Forencewicz Grzegorz, Aspekty teleologiczne biocybernetycznego modelu organizmu