dr hab. Zbigniew Wróblewski (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2018

Prace licencjackie
 • Borowiecki Olgierd, Hipoteza komórek pojęciowych i jej implikacje dla psychologicznych teorii pojęć.
 • do Valle Miranda Luiz, Asymilacja genetyczna w ewolucji neuroplastyczności homininów
 • Gieroś Iwona, Zaburzenia mind-readingu na przykładzie osób z autyzmem
 • Koczwara Hanna, Koncepcja percepcji środowiska w ujęciu Tima Ingolda
 • Kowalczyk Mariola, Zaburzenia mechanizmów poznania moralnego w psychopatii w ujęciu Simona Barona-Cohena.
 • Lenartowicz Monika, Deformacje estetyczne a kreowanie wizji świata przez malarzy z zaburzeniami percepcji wzrokowej

2016

Prace dyplomowe
 • Kurnicki Sylwester, Samochody hybrydowe. Konspekty lekcji przyrody w liceum
 • Lejkowski Mateusz, Walory przyrodnicze i ochrona przyrody w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym
 • Piskorska Monika, Ciąg Fibonacciego i złota proporcja w przyrodzie. "Matematyczne piękno przyrody"

2015

Prace licencjackie
 • Ciechanowicz Rafał, Koncepcja nadczłowieka w ujęciu transhumanizmu
 • Duda Dominik, Wybrane aspekty filozoficzne natury człowieka w świetle Teorii Opanowania Trwogi
 • Moroz Jarosław, Światopoglądowe implikacje odkrycia życia pozaziemskiego w ujęciu Carla Sagana

2014

Prace licencjackie
 • Wyszyńska Paula, Argument szowinizmu gatunkowego w etyce ochrony zwierząt.

2013

Prace dyplomowe
 • Głębocka-Wysok Aneta, Wynalazek – pożytek czy zagrożenie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Gołoś Nina, Co każdy turysta wiedzieć powinien, wyjeżdżając do odległych państw. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Goździcki Jarosław, Od oka do aparatu. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Krogulska Anna, GMO-szansa czy zagrożenie dla ludzkości. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Wąsacz Paulina, Bioetyczne aspekty wykorzystania GMO w rolnictwie, przemyśle oraz medycynie. Konspekt lekcji przyrody w liceum
 • Witkowska Barbara, Dzieła sztuki w aspekcie badań przyrodniczych i humanistycznych. Konspekt lekcji przyrody w liceum
Prace licencjackie
 • Buczak Kinga, Swoistość gatunku Homo sapiens w ujęciu Tadeusza Bielickiego.