dr hab. Zbigniew Wróblewski (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spirituality in expatriate experience and coping in mission. Journal of Global Mobility
  [Duchowość w doświadczeniach ekspatów na misjach]
  [w:] Journal of Global Mobility-The Home of Expatriate Management Research
 • Koncepcja percepcji środowiska w ujęciu Tima Ingolda
  [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Odsłanianie fenomenu życia. Profesor Marian wWnuk jako filozofi przyrody i przyrodoznawstwa
 • Metodologia kognitywistyki
 • Wyjaśnianie naukowe a filozoficzne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Analiza pojęcia duszy w naturalnym metajęzyku semantycznym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mindreading in the Animal Kingdom: Philosophical Controversies
  [CZYTANIE UMYSŁU W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT: KONTROWERSJE FILOZOFICZNE]
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Filozofować eksperymentalnie. Umysł w świecie kultury

2017


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Granice nauki
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Selected approaches to environmental ethics in V4 countries
  [Wybrane stawiska w etyce ekologicznej w krajach V4]
 • Environmentálna etika v Krajinách V4
  [Etyka środowiskowa w krajach V4]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ideal values of nature. Philosophical perspective
  [Wartości idealne przyrody z perspektywy filozoficznej]
 • Natura i kultura w dyskursie ekologicznym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Cóż nam o naturze w XXI wieku? Uwagi o chrzęścijańskiej teologii i filozofii natury

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy reprezentacje mentalne zwierząt są nieprzezroczyste?
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Człowiek w wiosce Potiomkina. Uwagi o próbach likwidacji antropologicznych "iluzji"

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle antropologii porównawczej
 • Ryzyko jako problem moralny na przykładzie GMO
 • Wartości idealne przyrody “dzikiej i wolnej” w perspektywie antropologicznej

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Natura i wartości. Stanowiska i argumenty w etyce ekologicznej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Outline of the Methodological Characteristic of Henryk Skolimowski’s Eco-Philosophy
  [Schemat metodologicznej charakterystyki Eco-filozofii Henryka Skolimowskiego]
  [w:] Dialogue and Universalism
 • Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

2012

 • O pewnej próbie obrony wyjaśniania teleologicznego
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Natura i człowiek w trzeciej kulturze

  Hasło encyklopedyczne

  • Przemiana
  • Preformizm
  • Rationes seminales

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • członek komitetu redakcyjnego
  • członek komitetu redakcyjnego

  Działalność odczytowa

  • Wykład - Poglądy filozoficzne o. prof. dr hab. Piotra Lenartowicza,
  • Wykład - Antropologia porównawcza, cz. I
  • Wykład - Antropologia porównawcza, cz. II

  2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Polimorfizm

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aksjologiczne aspekty biotechniki

  Działalność odczytowa

  • wykład Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej

  2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Natura i cele : dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody