dr Agnieszka Romanko

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Życiorys Pracownika (zob. szerzej)

dostępny na stronie internetowej

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego