dr Agnieszka Romanko

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Informacje na temat Pracownika (zob. szerzej)

dostępne na stronie internetowej

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego 

 

 

Konsultacje:

Czwartek: 7.30-9.10, CI-102A1

e-mail:

agnieszka24@kul.pl