mgr Katarzyna Drop

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Asystent


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2
  [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Physician-patient communication in healthcare facilities
  [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2017


Organizacja konferencji krajowej

 • Od Seulu do Rio. Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Physician-patient communicaton in healthcare facilities
  [Komunikacja pacjent-lekarz w placówkach ochrony zdrowia]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by primary healtcare centers in selected communes in Lubelskie Voivodeship
  [Porównanie poziomu zadowolenia z usług medycznych świadczonych przez podstawowe zakłady opieki zdrowotnej w wybranych gminach województwa lubelskiego]
  [w:] Zdrowie Publiczne
 • The quality of mediacal services in promary healthcare centres in selected communes of the Lubelskie Voivodeship, as assessed by patients - preliminary
  [w:] Zdrowie Publiczne

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor stylistyczno-językowy
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Warsztat dziennikarza w czasopiśmie naukowym

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Trzecia Międzynarodowej Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy

Organizacja konferencji krajowej

 • Obraz zwykłego człowieka w mediach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zwykły człowiek na łamach wybranej polskiej prasy młodzieżowej w latach 50-tych i 60-tych.

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Healthy lifestyle as a future problem of the Polish and Ukrainian border areas
  [Zdrowy styl życia jako przyszły problem polskiego i ukraińskiego pogranicza]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sources of patients' knowledge on the treatment of missing teeth with implants
  [Źródła wiedzy pacjentów na temat leczenia braków w uzębieniu za pomocą implantów]
  [w:] Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA,,TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA KULTURALNA POLSKO-UKRAIŃSKA W EUROREGIONIE BUG",
 • Druga Międzynarodowej Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Stowarzyszenie Mediów Polskich

2013


Organizacja konferencji krajowej

 • Pierwsza Konferencja Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy

Udział w konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

 • Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Kapituła Pracowników i Pracodawców

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Self-governmental poviat prevention program of cardiovascular diseases
  [Samorządowy powiatowy program profilaktyczny chorób układu krążenia]
  [w:] Zdrowie Publiczne
 • Wokół trudnej sztuki prezenterskiej
  [w:] Zeszyty Prasoznawcze

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor Naczelny
  [w:] Media Sphere Journal

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przegrane batalie Juliana Ochorowicza
  [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

2010


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kompendium o twórczości
  [w:] Charaktery

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Czasopismo naukowe - Sekretarz Redakcji
  [w:] Zdrowie Publiczne