dr hab. Danuta Opozda (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
ŚRODA
C-506 10:50 - 12:30 T Komunikacja interpersonalna i problemy wychowawcze w rodzinie
Od: 2019-10-01 do 2019-11-20
ćwiczenia
C-506 10:50 - 12:30 T Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych
Od: 2019-11-27 do 2020-01-22
konwersatorium
C-506 12:30 - 14:10 T Pedagogika rodziny seminarium
C-506 14:10 - 15:00 T Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice wykład
CZWARTEK
GG-26 12:30 - 14:10 T Metodologia badań społecznych wykład

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-10-26 (SOBOTA)
C-525 10:00 - 11:40 Pedagogika rodziny w teorii i praktyce seminarium
2019-11-16 (SOBOTA)
C-525 10:00 - 13:20 Pedagogika rodziny w teorii i praktyce seminarium
2019-12-14 (SOBOTA)
C-525 10:00 - 13:20 Pedagogika rodziny w teorii i praktyce seminarium
2020-01-18 (SOBOTA)
C-525 10:00 - 13:20 Pedagogika rodziny w teorii i praktyce seminarium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień