dr hab. Danuta Opozda (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
profesor KUL - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Profesor KUL - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: danuta.opozda_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4715-9241