prof. dr hab. Pavel Urbanovich

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych

Stanowisko: Profesor zwyczajny