mgr Piotr Kociuba

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu

Stanowisko: Asystent


2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Perspektywy zastosowania GIS w analizie przemian przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Lublina
  • Trójwymiarowa wizualizacja elementów miasta

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych
  • Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych
  • Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie
  • Perspektywy zastosowania programu 3ds Max do wizualizacji obiektów wąwozu w Lublinie
  • Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego

2013

  • Lasy jako potencjał turystyczny Karpat ukraińskich