dr hab. Katarzyna Stępień

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Unitas in pluribus - z dziejów lubelskiej szkoły filozoficznej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • W poszukiwaniu racji dobra. Komentarz do art. 6 kwestii XXI Be Bono św. Tomasza z Akwinu
 • Mieczysława A. Krąpca metafizyka prawa

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Znaczenie prawa w kształtowaniu cywilizacji

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wierność w ideach
  [w:] Cywilizacja
 • Źródła agresji wobec prawa naturalnego we współczesnej kulturze
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropologiczne podstawy praw dziecka
 • Syndereza a prawo naturalne

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Kilka uwag o prawach człowieka z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Hasło encyklopedyczne

 • Zeszyty z metafizyki
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Powszechna encyklopedia filozofii
 • Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca
 • Zadania Współczesnej Metafizyki
 • Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej "Wolność w kulturze współczesnej"
 • Encyklopedia filozofii polskiej

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawo człowieka do własności
  [w:] Cywilizacja

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Zaklęte księżniczki [rec.: Księżniczki z Montclair / Lusia Ogińska, Warszawa 2016]
  [w:] Cywilizacja

Hasło encyklopedyczne

 • Godność osobowa

2015


Książka naukowa recenzowana

 • W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obraz rodziny w Konwencji o prawach dziecka
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawo usprawnieniem w realizacji dobra

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] O paradoksie miłości
  [w:] Cywilizacja

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Formalne i materialne przesłanki praw dziecka

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Synderesis and the natural law
  [Syndereza a prawo naturalne ]
  [w:] Studia Gilsoniana
 • Kultura prawa a kultura osoby
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • O historii pewnej intelektualnej wojny światów [rec.: Wojna światów : intelektualna historia zimnej wojny / Piotr Skórzyński. Warszawa 2011]
  [w:] Cywilizacja

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji
 • Spór o naturę ludzką

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawo narodów do istnienia a ludobójstwo
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ideał nauczyciela i wychowawcy w pedagogice klasycznej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Liberalizm zdemaskowany
  [w:] Cywilizacja
 • Czy rodzina może być szkołą? [rec.: Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka / red. Marzena i Paweł Zakrzewscy. Warszawa 2009]
  [w:] Cywilizacja
 • Pytanie o przyczynę świata w kontekście antykultury [Rec.: Istnienie świata : czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników / Tadeusz Kuczyński. - Kraków, 2010]
  [w:] Cywilizacja
 • O dziejach rozwoju nauki prawa naturalnego [rec.: Historia prawa naturalnego / Javier Hervada. - Kraków, 2013]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Spór o piękno

2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ideał nauczyciela i wychowawcy w pedagogice klasycznej

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawa dziecka a szkoła i wychowanie
  [w:] Cywilizacja
 • O roli elit w demokracji według Cz. znamierowskiego
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka

Hasło encyklopedyczne

 • Filozofia prawa w ujęciu M. A. Krąpca
 • Goślicki Wawrzyniec
 • Borowski Marian
 • Doboszyński Adam Władysław

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • członek komitetu redakcyjnego

2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku

2003


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek redakcji
  [w:] Cywilizacja