dr hab. Katarzyna Stępień

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Dr hab. Katarzyna Stępień

Adiunkt w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (odział SITA) i członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL

Sekretarz polskiego oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino

Autorka artykułów z dziedziny filozofii i antropologii oraz haseł encyklopedycznych

Współpracownik redakcji czasopism: rocznika „Człowiek w Kulturze” i kwartalnika „Cywilizacja”

Współredaktor wydawnictw z dziedziny filozofii i pedagogiki

Specjalizuje się w filozofii prawa i praw człowieka, antropologii filozoficznej i metafizyce realistycznej