dr Piotr Sławicki

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Negocjacji i Mediacji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • doktor (od 2014-09-23)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2012-01-22)
  • magister (od 2010-06-15)