dr Amelia Szuba-Wenek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent

dr Amelia Szuba-Wenek
asystent - Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: amelia.szuba-wenek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7232-1909