dr Katarzyna Lenart-Kłoś

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
WMP-21 08:20 - 10:00 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-703 10:50 - 12:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (Społeczna odpowiedzialność biznesu) wykład
C-306 12:30 - 14:10 T Społeczności lokalne i rozwój lokalny
Od: 2019-10-02 do 2020-01-29 (grupa 2)
konwersatorium
C-327 14:10 - 15:50 T Konsultacje konsultacje
ŚRODA
CTW-304 09:10 - 10:50 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-304 10:50 - 12:30 T Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza wykład
CTW-102 12:30 - 14:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-201A 14:10 - 15:50 T Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne konwersatorium
CZWARTEK
CI-300 09:10 - 10:50 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CI-300 10:50 - 12:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CTW-104 12:30 - 14:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CN-203 14:10 - 15:50 T Społeczności lokalne i rozwój lokalny (grupa 1) konwersatorium

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-10-05 (SOBOTA)
CI-206 07:30 - 12:30 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
2019-10-19 (SOBOTA)
CI-206 15:50 - 20:50 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
2019-11-30 (SOBOTA)
CI-206 15:50 - 20:50 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień
Terminarz egzaminów:
DataGodzinaNumer saliEgzaminKierunek studiów
2020-01-30 czwartek08:20-10:00B-008Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Egzamin - Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Informatyka
Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia) - Semestr II, Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Informatyka (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-01-30 czwartek10:50-11:40C-327Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarczaSocjologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr I
2020-01-30 czwartek11:40-15:00CTW-102Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIFilologia - sinologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Niderlandzka (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Polska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Historia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia) - Semestr I
2020-01-30 czwartek14:10-15:50GG-150Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIPrawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr III, Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr I
2020-01-31 piątek10:00-10:50CTW-220Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIAdministracja (stacjonarne II stopnia) - Semestr I
2020-01-31 piątek10:50-11:40CTW-220Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (Społeczna odpowiedzialność biznesu)Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-01-31 piątek11:40-12:30CTW-220Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIPsychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr III
2020-02-01 sobota09:10-10:50C-321Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIPrawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr I
2020-02-03 poniedziałek12:30-14:10CTW-104Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
egzamin pisemny
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Ekonomia (stacjonarne II stopnia) - Semestr I, Filozofia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-02-17 poniedziałek08:20-10:00WMP-21Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
egz. poprawkowy
Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia) - Semestr II, Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Informatyka (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-02-17 poniedziałek11:40-12:30CTW-104Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
egzamin poprawkowy pisemny
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Ekonomia (stacjonarne II stopnia) - Semestr I, Filozofia (stacjonarne II stopnia) - Semestr III, Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-02-17 poniedziałek12:30-14:10CTW-219Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła IIPrawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr III, Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr I
2020-02-17 poniedziałek13:20-14:10CTW-219Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (Społeczna odpowiedzialność biznesu)Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia) - Semestr III
2020-02-17 poniedziałek14:10-15:00CTW-219Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
dr K. Lenart-Kłoś SUM Administracja (stacjonarne II st.) - I rok, sesja poprawkowa
Administracja (stacjonarne II stopnia) - Semestr I
2020-02-17 poniedziałek15:00-15:50C-327Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Sesja poprawkowa
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr III