dr Katarzyna Lenart-Kłoś

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

Stanowisko: Asystent

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
WMP-21 08:20 - 10:00 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-703 10:50 - 12:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (Społeczna odpowiedzialność biznesu) wykład
C-306 12:30 - 14:10 T Społeczności lokalne i rozwój lokalny
Od: 2019-10-02 do 2020-01-29 (grupa 2)
konwersatorium
C-327 14:10 - 15:50 T Konsultacje konsultacje
ŚRODA
CTW-304 09:10 - 10:50 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-304 10:50 - 12:30 T Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza wykład
CTW-102 12:30 - 14:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
C-201A 14:10 - 15:50 T Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne konwersatorium
CZWARTEK
CI-300 09:10 - 10:50 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CI-300 10:50 - 12:30 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CTW-104 12:30 - 14:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
CN-203 14:10 - 15:50 T Społeczności lokalne i rozwój lokalny (grupa 1) konwersatorium

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-10-05 (SOBOTA)
CI-206 07:30 - 12:30 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
2019-10-19 (SOBOTA)
CI-206 15:50 - 20:50 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład
2019-11-30 (SOBOTA)
CI-206 15:50 - 20:50 Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień