Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2018

Prace licencjackie
  • Studio analitico e linguistico delle disposizioni scelte dalla Costituzione della Repubblica Italiana a dai Patti Lateranensi che stabiliscono la condizione giuridica della Santa Sede in Italia