Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Asystent

Office hours for students - Winter term 2019/2020: Wednesday 8.20-10.00, GG348

 

 

Zapraszam do konsultacji w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez e-mail (o.krauze@wp.pl lub aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z § 3 pkt 1 Zarządzenia Rektora KUL ROP - 0101-103/17 z dnia 23.11.2017 r.)

 

You are kindly invited to consult me in the form of responses to inquiries by e-mail (o.krauze@wp.pl or aleksandra.krauze-kolodziej@kul.pl) within 3 working days (in accordance with § 3 point 1 of the Rector's Regulation KUL ROP - 0101-103 / 17 of November 23, 2017)

 

 

My Web site on Academia.edu

 

My web site on Researchgate.com

 

 

My basic research interests:

 

-comparative iconography from ancient to early medieval times

 

-Late Antiquity

 

-Byzantynology

 

-innovative foreign language teaching methods

 

-Italy and Italian culture (art, literature) and language