Konrad Słowiński

dr Konrad Słowiński

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Историческая политика партии “Право и справедливость”
  [Polityka historyczna "Prawa i Sprawiedliwości"]
  [w:] Contemporary Europe-Sovremennaya Evropa
 • Problemy życia codziennego Polaków w świetle listów opublikowanych na łamach "Przyjaciółki" w latach 1948-1956
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 - główne założenia
 • Radomski Czerwiec 1976. Walka o pamięć

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007
  [Cele i zadania wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007]
  [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad ekspercki udzielony dla tvp info
 • Wypowiedź ekspercka udzielona dla TVP info
 • Wywiad ekspercki udzielony dla tvp info

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Lokalne władze partyjno – państwowe wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1956-1989. Zarys problematyki
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • On the edge of new civil war. Libya after Muammar Gaddafi's fall
 • NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska jako ruch społeczny (1981-1989)
 • NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska jako ruch społeczny (1980-1981)

Organizacja konferencji krajowej

 • Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Fundamenty ideowe i cele polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Rola i znaczenie emigracji "solidarnościowej" w Wielkiej Brytanii w latach 1981-1989
 • Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Dorobek ideowy oraz programowo-organizacyjny Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Personel urzędniczy radomskiego Magistratu w latach 1915-1939
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie 1939–2016

Udział w konferencji

 • Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wypowiedź ekspercka udzielona Polskiemu Radiu Lublin w programie "Studio wschodnie" w sprawie rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Zapad 2017

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Kancelaria miasta Radomia w latach 1915-1939

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Płace personelu urzędniczego radomskiego Magistratu w latach 1915-1939
  [w:] Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
 • Kancelaria i dokumentacja miasta Radomia w latach 1915–1939
  [w:] Archiwista Polski

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pamięć o proteście radomskich robotników z 25 czerwca 1976 r.

Organizacja konferencji krajowej

 • Ruchy społeczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • NSZZ „Solidarność” jako ruch społeczny

Udział w konferencji

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Dorobek ideowy oraz programowo-organizacyjny ZHP poza granicami Kraju.

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Kultura polityczna a tożsamość narodowa polskich i rumuńskich emigrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii i we Włoszech

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad dla Polskiego Radia dotyczący popularyzacji wiedzy o Radomskim Czerwcu 76
 • Członek Rady Naukowej przy konferencji "Ruchy społeczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych"
 • Tekst popularnonaukowy "Co dalej z naszą historią?"

2015


Organizacja konferencji krajowej

 • Transformacje w Europie. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wojna domowa w Libii – zapomniany konflikt

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Rola i znaczenie emigracji "solidarnościowej" w Wielkiej Brytanii w latach 1981-1989

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ustrój samorządu miejskiego w Radomiu w latach 1915-1939
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • "Wybory czerwcowe" 1989 w Radomiu i regione radomskim
  [w:] Biuletyn NSZZ Ziemia Radomska

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wybrane problemy życia codziennego Polaków na podstawie listów opublikowanych na łamach "Przyjaciółki" w latach 1956-1970
  [w:] Pamięć i Sprawiedliwość

Hasło encyklopedyczne

 • Materski Edward
 • Strajk w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 26 X – 13 XII 1981
 • Skowroński Jan Jerzy
 • Górski Stanisław
 • Kawęcki Zbigniew Włodzimierz
 • Cichoń Zbigniew
 • Sinior Zbigniew Włodzimierz
 • Socha Stanisław

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wycieczka naukowa zorganiowana dla studentów I roku Politologii do Muzeum na Majdanku

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nastroje społeczne w Radomiu i województwie radomskim w latach 1980-1981 w świetle dokumentów SB

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych” (Lublin, 30 XI – 1 XII 2011 r.)
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Hasło encyklopedyczne

 • Rusinowski Waldemar Ludwik
 • Kępa Jerzy Edward
 • Ochnia Grzegorz
 • Radomski Serwis Informacyjny
 • Kozakiewicz Piotr Paweł
 • Bińkowski Krzysztof
 • Ambroż Stefan

Udział w konferencji krajowej

 • Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce
 • Młodzież a polityka. W poszukiwaniu modelu uczestnictwa młodych w życiu politycznym

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Bogu i ludziom. Parafia i kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Węgrowie w XV-XXI wieku

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość

Udział w konferencji krajowej

 • Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Wiesław Wysok (Państwowe Muzeum na Majdanku)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Król (ISP PAN)

Wyróżnienie krajowe

 • Honorowa Odznaka Stulecia Harcerstwa

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie prelekcji naukowej pt. "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920"
 • Wygłoszenie prelekcji naukowej pt. „Radomskie ofiary zbrodni katyńskiej”

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wyjazd naukowy ze studentami I i II roku Politologii na Ukrainę

2010


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Radomskie Towarzystwo Naukowe