Ks. dr Zbigniew Głowacki

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2023

Prace magisterskie
  • Komunia święta i kult eucharystyczny poza Mszą świętą

2020

Prace magisterskie
  • Formacja młodzieży do sakramentu bierzmowania w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie w latach 2016-2018.

2017

Prace magisterskie
  • Wierzenia, zwyczaje i obrzędy związane ze śmiercią i pogrzebem w rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Myszy

2016

Prace magisterskie
  • Kult obrazu św. Antoniego Padewskiego w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie

2015

Prace magisterskie
  • Kult Matki Bożej Kongregackiej w bazylice katedralnej św.Franciszka Ksawerego w Grodnie
  • Formacja młodzieży do sakramentu bierzmowania w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Oszmianie w latach 2005-2009
  • Krzyże, kapliczki i figury na terenie parafii Mikielewszczyzna i Prawe Mosty jako wyraz kultu Chrystusa, Matki Bożej i świętych