Ks. dr Zbigniew Głowacki

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ks. dr Zbigniew Głowacki
adiunkt - Katedra Teologii Liturgii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.glowacki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2350-2946