dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Językoznawstwa Germańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.szulc-brzozowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3163-4279