Ks. mgr Marek Pabich

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej
  [w:] Studia Oecumenica
 • Elementy aksjologii w pismach Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2018

 • Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • 2017


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. Jan Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, 476 ss.
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej

  2016

 • Rola wartości w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego

 • 2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Życie społeczno – polityczne w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej. Wybrane aspekty
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych
  • Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
   [w:] Veritati et Caritati

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Zbigniew Stawrowski, Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2014
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Artykuł w czasopiśmie

  • Podmiotowość – agency – struktury. Z serii Studia nad Wartościami. Perspektywa Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wiedza a moralność

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej

  2014


  Organizacja konferencji krajowej

  • Intelektualista. Między powołaniem a apostazją

  2013

 • Kreowanie społeczeństwa niewiedzy

 • 2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Problematyka socjologiczna na łamach Roczników Nauk Społecznych w latach 1949-2012
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Społeczna odpowiedzialność ludzi nauki w nauczaniu Kościoła katolickiego
  • Idea społeczeństwa obywatelskiego a aktywność społeczna częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

  2011

 • Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej

 • 2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej

  Organizacja konferencji krajowej

  • Kontrowersje dyskursywne: Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Społeczna odpowiedzialność ludzi nauki w nauczaniu Kościoła katolickiego

  2008


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne