dr Agnieszka Szmagara2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Monitoring of fluoride content in bottled mineral and spring waters by ion chromatography
  [Kontrola zawartości jonów fluorkowych w mineralnych i źródlanych wodach butelkowanych metodą chromatografii jinowej]
  [w:] JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION
 • Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry
  [Oznaczanie kwasu elagowego w matrycy róży przy użyciu spektrofluorymetrii]
  [w:] JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS
 • Ellagic acid content in selected wild species of fruit roses
  [Zawartość kwasu elagowego w dzikich gatunkach róż owocowych]
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

2018

 • Spectrophotometric assessement of the difference between total nitrate/nitrite contents in peel and flesh of cucumbers
  [Spektrofotometryczna ocena różnic między całkowitą zawartością azotanów (V)/azotanów (III) w skórce i miąższu ogórków]
  [w:] Food Analytical Methods