Anna Bloch-Rozmej

dr hab. Anna Bloch-Rozmej (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.bloch-rozmej_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8675-1726