Ks. dr hab. Robert Kublikowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wnioskowanie materialne z perspektywy inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • What is Reasoning?
  [Czym jest argumentacja?]

2017


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Tomasz Zarębski, Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, 378 s.
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Is Kazimierz Ajdukiewicz’s Concept of a Real Definition Still Important?
  [Czy Kazimierza Ajdukiewicza pojęcie definicji realnej jest wciąż ważne?]
  [w:] Axioms

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Definicje i rozwój wiedzy. Główne idee
  [w:] Summarium

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Polish School of Argumentation: A Manifesto
  [Polska Szkoła Argumentacji: Manifest]
  [w:] Argumentation
 • Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej
  [w:] Filo-Sofija

2012

 • Rozum - Wiedza - Wiara. Dynamika znaczeń
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Definicja perswazyjna - niemanipulacyjna czy manipulacyjna?
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

 • 2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Kokoszyńska-Lutmanowa Maria
  • Igel Salomon
  • Kreczmar Jerzy

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Definicja, analiza i opis

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Definition Within the Structure of Argumentation
   [w:] Studies in Logics, Grammar and Rethoric