Ks. dr hab. Robert Kublikowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Asystent

Zakres specjalizacji: filozofia języka, logika nieformalna (semiotyka, metodologia, epistemologia - teoria poznania) i filozofia nauki (nauka i religia).

Opublikowałem monografię pt. Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama (TN KUL, Lublin 2013), poświęconą współczesnym dyskusjom na temat definicji (definicjonizm - antydefinicjonizm), a zwłaszcza głównym tezom tych dyskusji i stosowanym strategiom argumentacyjnym, w celu ustalenia zakresu stosowania definicji.

Opublikowałem również monografię z filozofii języka pt. Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma (Wydawnictwo KUL, Lublin 2019).

Interesuje mnie następująca problematyka (tematyka):

 • znaczenie (sens, odniesienie przedmiotowe - referencja, użycie wyrażeń)
 • prawda
 • asercja
 • analiza
 • opis
 • definicja
 • esencjalizm i antyesencjalizm w kontekście definicji
 • antynomia kłamcy i cyrkularność w definiowaniu, możliwość jej reinterpretacji i rehabilitacji (definicje cyrkularne)
 • antynomia łysego i nieostrość w powiązaniu z definicją
 • rozumowanie
 • argumentacja, perswazja, manipulacja
 • dyskusja
 • rewizja przekonań
 • certyzm vs fallibilizm
 • normatywność
 • światopogląd