dr hab. Ewa Lekka-Kowalik (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
profesor KUL - Katedra Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.lekka-kowalik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4834-318X