dr hab. Bożena Czernecka-Rej (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pluralizm logiczny a relatywizm w logice
  [w:] Diametros - An Online Journal of Philosophy
 • On the philosophical-logical views of Ludwik Borkowski
  [O filozoficzno-logicznych poglądach Ludwika Borkowskiego]
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pluralizm logiczny

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uwagi o Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji logiki
  [w:] Filozofia Nauki (Philosophy of Science)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Problem przyszłych zdarzeń przygodnych [rec.: Marcin Tkaczyk, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015]
  [w:] Diametros - An Online Journal of Philosophy

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na marginesie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki
 • Osobliwość logiki intuicjonistycznej

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czym jest pluralizm logiczny? (Stanowisko JC Bealla i Grega Restalla)
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2012

 • Praktyczny aspekt logiki (Stanowisko Kazimierza Ajdukiewicza)
  [w:] Prakseologia

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Przekonania – na styku logiki i filozofii. Rec. Marek Lechniak, Przekonania i zmiana przekonań. Analiza logiczna i filozoficzna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 419
   [w:] Kwartalnik Filozoficzny

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kryteria „logiczności” logiki w ujęciu Susan Haack
   [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
  • Pogranicze logiki i prakseologii w pracach Ewy Żarneckiej-Biały
   [w:] Prakseologia

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Rec. Anita Burdman-Feferman, Solomon Feferman, Alfred Tarski. Życie i logika, przeł. J. Golińska-Pilarek, M. Srebrny, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, ss. 475
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Uwagi o Alvina Plantingi rozumieniu konieczności
   [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
  • O dwóch filozofiach logik(i)
   [w:] Edukacja Filozoficzna

  2009

 • O pewnym kryterium wyboru poprawnej logiki. Na marginesie uwag Ananda J. Vaidya’i
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • 11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest (tak) piękna
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

 • 2007

 • Stosowalność logik wielowartościowych
  [w:] Filozofia Nauki (Philosophy of Science)

 • 2000

 • Zagadnienie nieobowiązywalności prawa wyłączonego środka w intuicjonistycznym rachunku zdań
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 1995

 • O związkach między uproszczoną semantyką S. Kripkego dla systemów logiki modalnej a ujęciem algebraicznym syntaktyki tych systemów i ich semantyki
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Modalność a rzeczywistość
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Uwagi o modalnościach „de dicto” i modalnościach „de re”
  [w:] Roczniki Filozoficzne