dr hab. Bożena Czernecka-Rej (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Logiki

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

2015 – Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany na podstawie rozprawy  Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki, dr hab. Kordula Świętorzecka, dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL.

 

2000 – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany na podstawie rozprawy Zagadnienie cech specyficznych intuicjonistycznej logiki zdań (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kiczuk), recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Herbut, prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski.

 

1995 – Stopień magistra filozofii na podstawie pracy Syntaktyka oraz semantyka relacyjna i algebraiczna systemów logiki modalnej T, S4 i S5 (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kiczuk, recenzent: dr Anna Buczek).

 

 

Zainteresowania naukowe:

Filozofia logiki

Pluralizm w logice

Logiki nieklasyczne

Filozofia matematyki

Dydaktyka logiki

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

  1. Towarzystwo Naukowe KUL (od 2001)
  2. Polskie Towarzystwo Semiotyczne oddział w Lublinie (od 2002)
  3. Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki (od 2011)
  4. Polskie Towarzystwo Filozoficzne (od 2012)

 

 

Nagrody

2015 – nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe oraz wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2002 – nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora KUL za wkład w organizację badań naukowych

2000 – nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora KUL za oryginalną i twórczą rozprawę doktorską

 

 

Pełnione funkcje:

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL – od 12.10.2017

Członek Senackiej Komisji Wydawniczej – od 2015 r.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – od 2014 r. do 2016 r.