Ks. dr Marek Jeziorański

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr