dr Anna Słowikowska

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • doktor (od 2013-06-04)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2012-07-01)
  • magister (od 2008-05-21)