dr Monika Szabłowska-Zaremba

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Monika Szabłowska-Zaremba
adiunkt - Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.szablowska-zaremba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2064-1943