mgr Agnieszka Turska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-809 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 (grupa 177) lektorat
WMP-809 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (grupa 170) lektorat
WMP-809 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (grupa 171) lektorat
WMP-809 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 (grupa 181) lektorat
WMP-809 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 (grupa 182) lektorat
WMP-809 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (grupa 252) lektorat
WTOREK
WMP-809 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (grupa 172) lektorat
WMP-809 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 298) lektorat
WMP-809 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B2 (grupa 331) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień